skipnavigation

go contents

total search
Home Mobile Korean Sitemap
the easy legal information service, toward conveniences for business and the people
Khái quát về Gia đình đa văn hoá
Khái quát về Gia đình đa văn hoá
Gia đình đa văn hoá là gia đình được cấu thành từ những người di trú qua hôn nhân với những nguời vốn mang quốc tích Hàn Quốc hay những người đã gia nhập quốc tịch Hàn Quốc.

Những thành viên của gia đình đa văn hoá đang nuôi dạy con em được sinh ra từ quan hệ hôn nhân trên thực tế với quốc dân của Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ đuợc áp dụng quy định hỗ trợ dành cho gia đình văn hoá.

Gia đình đa văn hoá được cung cấp những thông tin cần thiết cho đời sống, đuợc hỗ trợ về giáo dục, đuợc bảo vệ và hỗ trợ cho những nạn nhân của bao lực gia đình, hỗ trợ y tế và quản lí sức khoẻ., hỗ trợ giáo dục thiếu niên nhi đồng và được nhận những dịch vụ đa ngôn ngữ.
satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

satisfaction survey - how satisfied are you with this site overall? (select and save)

Living Areas

OPEN SPACE

  • Open Space is not registerd.